INTERNSHIP CHINA

Internship China

Internship China

เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ด้านภาษาจีนมาก่อนเนื่องจากสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ โดยผู้สมัคร จะได้เข้าทำงานใน  สำนักงานหรือโรงแรมชั้นนำของประเทศจีนซึ่งตั้งอยู่ตามหัวเมืองสำคัญๆ ของประเทศจีน (โดยทางโครงการจะจัดให้ตามความเหมาะสมของผู้สมัคร )

โครงการ Internship China มีระยะเวลาโครงการรวมทั้งหมด 6 เดือน (1 เดือนแรก จะเป็นช่วงเรียนภาษา จีน เพื่อใช้ในการทำงาน และ 5 เดือนหลังจะเป็นช่วงการฝึกงาน ในตำแหน่งต่างๆที่ตนถนัด ทั้งในโรงแรมหรืองาน สำนักงาน ที่ทางเอเจนซี่จัดหาให้)

—————————————————————————————-

PROMOTION : ค่าโครงการ 79,900 บาท รวมค่าเรียน, ค่าที่พักระหว่างเรียนภาษา จีน 1 เดือน, ค่าที่พัก (กรณีฝึกงานโรงแรม)

Duration 6 months

1-month Language Training

5-month Internship (Hospitality, Office Workers)  Monthly wage : 7,500 – 15,000 THB


Requirements

1) High School students or High School Graduation

2)  Good command of  English, Chinese speaking is a plus

 

Service Included

1) Airport pick up and transfer

2) Visa assistance

3) Internship placement

4) In-country orientation upon your arrival

5) Assist you apply for the residence permit certificate

6) Support finding an apartment if needed

7) 24 hours Emergency Service

8) Tuition fee and accommodation fee for one month Chinese language training

9) Express fee for visa documents

Summer Camp in China

เหมาะกับนักเรียนที่สนใจภาษาจีนเป็นพิเศษ โดยสามารถเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ โรงเรียนชั้นนำของประเทศจีน โดยสามารถเลือกที่จะแลกเปลี่ยน 1 หรือ 2 เทอมการศึกษา

PROMOTION : รวมค่าอาหาร, ค่าเรียนภาษาจีน, รถรับส่ง, ค่าที่พัก, ค่า Supervisor ส่วนตัว

Duration

2-week

59,900 B. for Xi’an(Campus)+Beijing(Traveling)

57,900 B. for Qing dao(Campus)+Beijing(Traveling)

55,900 B. for Zheng zhou(Campus)+Beijing(Traveling)

3-week

89,900 B. for Xi’an(Campus)+Beijing(Traveling)

85,900 B. for Qing dao(Campus)+Beijing(Traveling)

79,900 B. for Zheng zhou(Campus)+Beijing(Traveling)

4-week

119,900 B. for Xi’an(Campus)+Beijing(Traveling)

115,900 B. for Qing dao(Campus)+Beijing(Traveling)

109,900 B. for Zheng zhou(Campus)+Beijing(Traveling)

Requirement

1) 12 – 18 years old

2) Speak English well, Chinese speaking is a plus

Service Included

1) Food and accommodation

2) Transportation for the airports

3) Tour Guide

4) Travelling and Tickets

5) Daily afternoon and evening activities

6) Chinese class

7) Full services and Supervision

8) 1, 2, 3 or 4 weeks programs for participates

9) Age 12 years above

10) Transportation cost between Beijing and camp site

THAI UNIVERSAL

02 339 3859

info@thaiuniversal.co.th